එන්නත් කොකු පටියයනු විශේෂයෙන් නිර්මාණය කරන ලද කොකු සහ ලූප් පටියක් වන අතර එහි කොකු අච්චු ක්‍රියාවලියෙන් සාදා ඇත.කොකු සෑදීමට යාන්ත්‍රික ක්‍රම භාවිතා කරන සම්ප්‍රදායික කොකු පටි මෙන් නොව, එන්නත් අච්චු කරන ලද කොකු පටි, කුඩා ප්ලාස්ටික් කොකු ටේප් එකට එන්නත් කරන අච්චු ක්‍රියාවලියක් හරහා කොකු නිර්මාණය කරයි.

මෙම ක්‍රියාවලිය සාම්ප්‍රදායික කොකු පටිවලට වඩා අධික බරට ඔරොත්තු දිය හැකි සහ උල්ෙල්ඛවලට ප්‍රතිරෝධය දැක්විය හැකි ශක්තිමත්, කල් පවතින කොකු පටියක් නිර්මාණය කරයි.එන්නත් කරන ලද කොකු ප්‍රමාණයෙන් සහ හැඩයෙන් වඩාත් ස්ථායී වන අතර, ලූප් ටේප් එකට ඇමිණීමේදී වඩාත් තද සහ ආරක්ෂිත ග්‍රහණයක් සහතික කරයි.

එන්නත් කරන ලද අච්චු කොකු පටිඉහළ කල්පැවැත්මක් අවශ්‍ය ඉල්ලුමක් ඇති යෙදුම්වල සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා වේ.එය බොහෝ විට නිෂ්පාදනයේ දක්නට ලැබෙන අතර බර සංරචක හෝ ද්රව්ය ආරක්ෂිතව සම්බන්ධ කිරීමට භාවිතා කළ හැක.එය මෝටර් රථ කර්මාන්තයේ ද ජනප්‍රිය වන අතර එය මෝටර් රථ අභ්‍යන්තරය, ආසන කුෂන් සහ විවිධ සංරචක සම්බන්ධ කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි.

සමස්ත,ඉන්ජෙක්ෂන් අච්චු කොකු පටියබර සංරචක සහ ද්රව්ය සඳහා විශ්වසනීය සම්බන්ධතා සපයන ශක්තිමත් සහ කල් පවතින සවි කිරීම් විසඳුමක් වේ.එහි වාත්තු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ස්ථාවර සහ ශක්තිමත් කොක්කක් සහතික කරයි, ඉල්ලුම ඉල්ලුම් කිරීම සඳහා එය වඩාත් සුදුසු වේ.